7. okt. 2024

Fysisk / digitalt

BarneMOT - om barn som pårørende

 • 7. okt. 2024
 • Lillestrøm kultursenter, Lillestrøm

Snakke Med, snakke Om, snakke Til. Velkommen til fagsamling for ansatte som i sitt arbeid møter barn som er pårørende. Velg digitalt eller fysisk alternativ.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

14. okt. 2024

Fysisk / digitalt

Seksuelle overgrep og voldtekt i krig og konflikt

 • 14. okt. 2024
 • Forskningsparken, Oslo

Hvordan møte overlevende etter seksuell vold og som befinner seg på flukt fra eget land? Et kurs for alle som arbeider med flyktninger.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. okt. 2024

Fysisk / digitalt

Helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre 2024

 • 21.-22. okt. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En møteplass for alle som arbeider med forebyggende helsetjenester for eldre.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. okt. 2024

Fysisk / digitalt

Meningsfull hverdag i psykisk helsearbeid

 • 21.-22. okt. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Norges eneste møteplass for alle som jobber med å skape en meningsfull tilværelse for mennesker som sliter.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

7. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Omsorg ved livets slutt - hjemmedød

 • 7.-8. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hjemmedød er årets tematikk for konferansen. Vi ser nærmere på ulike aspekter ved en verdig død i eget hjem.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

11. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Mellomlederkonferansen 2024

 • 11.-12. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Norges eneste møteplass for mellomledere. For fjerde året på rad samler vi mellomledere fra hele landet for lærerike dager.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

21. nov. 2024

Fysisk / digitalt

De særskilt ufordrende

 • 21.-22. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om de særskilte vanskelige sakene: Hvordan behandler vi de potensielt farlige? De som motsetter seg hjelp? De som ikke mestrer bosituasjonen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

25. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Æresrelatert vold og sosial kontroll

 • 25. nov. 2024
 • Forskningsparken, Oslo

Hvordan forebygge og håndtere saker om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold? En praktisk rettet dagskonferanse rettet mot offentlig ansatte innen skole, helsevesen, politi og barnevern m.m.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

26. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Arbeidsmiljøkonferansen 2024

 • 26.-27. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi? I år er fokuset psykososialt arbeidsmiljø

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Når skolen blir for vanskelig

 • 27.-28. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Skolevegring, ufrivillig skolefravær og skolenærvær. Begrepene er mange når vi snakker om barn som synes det blir vanskelig å være på skolen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

9. des. 2024

Fysisk / digitalt

Fra ungdom til arbeidsliv

 • 9.-10. des. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferansen har søkelys på oppvekstfeltet, med særlig blikk på de kritiske overganger fra ungdomstid til å bli ung voksen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. jan. 2025

Fysisk / digitalt

Sykefraværskonferansen 2025

 • 27.-28. jan. 2025
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan i praksis forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø, med et klart formål: Bidra til lavere sykefravær.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. jan. 2025

Fysisk / digitalt

Spesialundervisning som virker

 • 27.-28. jan. 2025
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En årlig konferanse for alle som arbeider med spesialpedagogikk. 2025-konferansen er nå under planlegging.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

30. jan. 2025

Fysisk / digitalt

Barn som pårørende

 • 30.-31. jan. 2025
 • Lillestrøm kultursenter, Lillestrøm

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid. Programmet tar for seg blant annet omsorgssvikt, rus, samtaler og søsken.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

10. mar. 2025

Fysisk / digitalt

Utfordrende atferd i skolen

 • 10.-11. mar. 2025
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for skoleansatte som arbeider med alle former for utfordrende atferd. Hvordan kan utfordringene forstås og bli møtt på en ivaretakende og utviklingsfremmende måte?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

17. mar. 2025

Fysisk / digitalt

Når jobben blir for mye 2025

 • 17.-18. mar. 2025
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En arbeidslivskonferanse blant annet om belastningspsykologi, og å forebygge utbrenthet og omsorgstretthet.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk