4. des. 2023

Fysisk / digitalt

Barn og ungdom med angst

 • 4.-5. des. 2023
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan kan vi som arbeider i skole og helsetjeneste hjelpe barn som strever med engstelse? Er angst hos barn og unge et økende problem - og hva konkret kan vi gjøre for å hjelpe de som strever?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

22. jan. 2024

Fysisk / digitalt

Sykefraværskonferansen 2024

 • 22.-23. jan. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan i praksis forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsmiljø, med et klart formål: Bidra til lavere sykefravær.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

29. jan. 2024

Fysisk / digitalt

Barn som pårørende 2024

 • 29.-30. jan. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid. Programmet tar for seg blant annet omsorgssvikt, rus, samtaler og søsken.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

29. jan. 2024

Fysisk / digitalt

Spesialundervisning som virker 2024

 • 29.-30. jan. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for alle som arbeider med spesialpedagogikk

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

12. feb. 2024

Fysisk / digitalt

Vernepleierkonferansen 2024

 • 12.-13. feb. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Vi fortsetter den eneste nasjonale faglige møteplassen for vernepleiere!

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

4. mar. 2024

Fysisk / digitalt

De som ikke mestrer å bo

 • 4. mar. 2024
 • Heldigital konferanse, Digitalt

En digital samling av foredrag for deg som arbeider med de som ikke mestrer bosituasjonen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

4. mar. 2024

De potensielt farlige

 • 4. mar. 2024
 • Heldigital konferanse, Digitalt

En digital fagsamling for deg som arbeider i risikofylte arbeidssituasjoner der vold og trusler er en del av hverdagen.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

11. mar. 2024

Fysisk / digitalt

Miljøterapi i skolen

 • 11.-12. mar. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Hvordan lager vi et lag rundt eleven? En konferanse for alle miljøterapeuter og sosiallærere i skolen

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

11. mar. 2024

Fysisk / digitalt

Barnehagens møte med barn som har det vanskelig

 • 11.-12. mar. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Psykisk helse, vold, overgrep, mobbing, livsmestring, lover og regelverk

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

11. mar. 2024

Fysisk / digitalt

Utfordrende atferd i skolen

 • 11.-12. mar. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse for skoleansatte som arbeider med alle former for utfordrende atferd. Hvordan kan utfordringene forstås og bli møtt på en ivaretakende og utviklingsfremmende måte?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. mar. 2024

Fysisk / digitalt

Når jobben blir for mye

 • 18.-19. mar. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om belastningspsykologi for å unngå utbrenthet og omsorgstretthet

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

18. mar. 2024

Fysisk / digitalt

Psykisk helse og arbeid

 • 18.-19. mar. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Fagfokus inviterer til en spennende konferanse om hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer skal få jobb, eller kunne beholde jobben sin.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

15. apr. 2024

Fysisk / digitalt

Praktisk bruk av KI i skolen

 • 15.-16. apr. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kunstig intelligens (også kjent som artificial intelligence) forandrer samfunnet drastisk, og utdanningssektoren vil aldri bli den samme - enten vi vil eller ikke.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

6. mai. 2024

Fysisk / digitalt

Nordisk IPS-konferanse 2024

 • 6.-7. mai. 2024
 • Convenum Kungsholmen, Stockholm

I mai til neste år etableres Nordisk IPS-konferanse.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

27. mai. 2024

Fysisk / digitalt

Spiseforstyrrelser

 • 27.-28. mai. 2024
 • Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo sentrum

Ønsker du å utdype forståelsen din av spiseforstyrrelser og hvordan du best kan støtte de som er berørt?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

3. jun. 2024

Fysisk / digitalt

Sammen mot ungdomsvold

 • 3.-4. jun. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

En konferanse om langsiktig arbeid for forebygging av ungdomskriminalitet, vold og eksludering.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

6. jun. 2024

Fysisk / digitalt

Barnepalliasjonskonferansen 2024

 • 6.-7. jun. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Din selvsagte møteplass for felles, faglig påfyll, og nye kontakter innen vårt fagfelt. Vi har skaffet dyktige nasjonale, skandinaviske og internasjonale forelesere til å undervise.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

10. jun. 2024

Fysisk / digitalt

BHT-konferansen 2024

 • 10.-11. jun. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Bedriftshelsetjenesten er under endring - hvor går vi?

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

11. nov. 2024

Fysisk / digitalt

Mellomlederkonferansen 2024

 • 11.-12. nov. 2024
 • Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Norges eneste møteplass for mellomledere.

Les alt om denne konferansen Meld deg på denne konferansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk