Kommunikasjon og konflikthåndtering

15. april

Kommunikasjon og konflikthåndtering

  • 15.-16. april
  • Hurdalsjøen Hotell

Et todagers praktisk rettet kurs som vil ruste deg, som leder eller HR arbeider til å møte konflikter i arbeidshverdagen.

Les alt om dette kurset
Integreringsuka

6. november

Integreringsuka

  • 6. november
  • Webinar

En digital samling av webinarer for hele integreringsfeltet

Les alt om dette webinaret
Tilbakemeldingsmagi: Bygg en positiv kultur for kommunikasjon og vekst på arbeidsplassen

3. oktober

Tilbakemeldingsmagi: Bygg en positiv kultur for kommunikasjon og vekst på arbeidsplassen

  • 3. oktober
  • Webinar

Webinar for ledere og ledergrupper som vil styrke den interne kommunikasjonen.

Les alt om dette webinaret
Den profesjonelle samtalen

Gjennomført

Den profesjonelle samtalen

Fra magefølelse til forskningsbasert intervjumetodikk

Les alt om dette webinaret
Positiv atferdsstøtte

Gjennomført

Positiv atferdsstøtte

Positiv atferdsstøtte (PAS) kommer i større grad inn i helsesektoren, da spesielt innen bolig og miljøarbeidertjenesten. Flere velger nå å implementere PAS som felles plattform og grunnmur i alle omsorgsboliger.

Les alt om dette webinaret
Flyktningbarn i barnehagen og skolen

Gjennomført

Flyktningbarn i barnehagen og skolen

Pedagogikk, tidlig innsats og integrering

Les alt om dette webinaret
Emosjonelt arbeid - viktig faktor i HMS arbeidet

Gjennomført

Emosjonelt arbeid - viktig faktor i HMS arbeidet

HMS-arbeidets blinde flekk

Les alt om dette webinaret
Belastningspsykologi

Gjennomført

Belastningspsykologi

Unngå utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumer

Les alt om dette webinaret
Innvandrerkvinner i arbeidslivet

Gjennomført

Innvandrerkvinner i arbeidslivet

Arbeidslinjen er den viktigste integreringsarenaen i Norge. Det er gjennom arbeidslivet at mange integreres, skaper sosiale fellesskap, bygger nettverk og får mulighet til å leve frie og selvstendige liv.

Les alt om dette webinaret
Flyktningers psykiske helse 2023

Gjennomført

Flyktningers psykiske helse 2023

Følger du opp flyktninger som har opplevd flukt, vold, overgrep eller andre traumer?

Les alt om dette webinaret
Spiseforstyrrelser - forebygging og håndtering

Gjennomført

Spiseforstyrrelser - forebygging og håndtering

Et webinar for alle som arbeider tett med ungdom som viser tegn til spiseforstyrrelser, eller som har et problematisk forhold til mat og kropp.

Les alt om dette webinaret
Miljøterapi som ramme for omsorgen – perspektiver og praksis

Gjennomført

Miljøterapi som ramme for omsorgen – perspektiver og praksis

Arbeider du miljøterapeutisk og ønsker å løfte miljøterapien frem som ramme for omsorgen? Ole Greger Lillevik gir deg teoretiske perspektiver og konkrete verktøy til arbeidshverdagen.

Les alt om dette webinaret
Enslige mindreårige flyktninger

Gjennomført

Enslige mindreårige flyktninger

Et webinar om utfordringer og løsninger for mening og mestring i hverdagen.

Les alt om dette webinaret
Flyktninger og rus

Gjennomført

Flyktninger og rus

Etter lang tid på flukt kan rus for noen være en løsning. Samtidig vil dette skape utfordringer i integreringsarbeidet.

Les alt om dette webinaret
Kronisk stress, smerte og utmattelse

Gjennomført

Kronisk stress, smerte og utmattelse

Dette trenger du å vite dersom du arbeider med mennesker med kronisk smerte eller utmattelsesproblematikk.

Les alt om dette webinaret
ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

Gjennomført

ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

Et skreddersydd webinar for skolens planleggingsdager

Les alt om dette webinaret
Hvordan bli en nærværskole?

Gjennomført

Hvordan bli en nærværskole?

Et skreddersydd webinar for skolens planleggingsdager

Les alt om dette webinaret
Når det stormer mellom hjem og skole

Gjennomført

Når det stormer mellom hjem og skole

De fleste lærere møter fra tid til annen markante, og/eller krevende foreldre. Noen lærere har uheldige strategier i sitt møte med elevenes foresatte. Dette er et perfekt kurs for skolens planleggingsdag.

Les alt om dette webinaret
Hvordan snakke med barn om krig?

Gjennomført

Hvordan snakke med barn om krig?

Et webinar til inntekt for Unicef. For alle som arbeider og snakker med barn. Et samarbeid mellom Fagfokus, Unicef, Trollfjord Bredbånd og Oslo streamingstudio.

Les alt om dette webinaret
Nye krav til forebygging i kommunene

Gjennomført

Nye krav til forebygging i kommunene

Webinardag om nye krav til forebyggende arbeid i alle landets kommuner. Hvordan definere og identifisere utsatte barn og unge? Hvordan jobbe tverrfaglig med medvirkning og forebygging på tvers av tjenester og i samarbeid med barnevernet?

Les alt om dette webinaret
Stressmestering - praktisk håndtering av krevende arbeidshverdag

Gjennomført

Stressmestering - praktisk håndtering av krevende arbeidshverdag

Kjenner du på symptomer som uro, nedstemthet, muskel-skjellet plager eller annet? Stresser du mye?

Les alt om dette webinaret
Flyktningers psykiske helse

Gjennomført

Flyktningers psykiske helse

En fagdag for alle som følger opp flyktninger, innvandrere og andre som har opplevd flukt, vold og overgrep.

Les alt om dette webinaret
Negativ sosial kontroll

Gjennomført

Negativ sosial kontroll

En fagdag for alle som arbeider med problemstillingene tilknyttet negativ sosial kontroll, patriarkalske familiestrukturer og transnasjonale familier.

Les alt om dette webinaret
Skolenærvær

Gjennomført

Skolenærvær

Hvordan arbeide med ufrivillig skolefravær og hvordan bli en nærværsskole?

Les alt om dette webinaret
Flyktningbarn i barnehagen og skolen 2022

Gjennomført

Flyktningbarn i barnehagen og skolen 2022

Oppfølging av barn med flyktningbakgrunn. Webinaret har blitt flyttet fra 23. mars til 1. april grunnet Covid.

Les alt om dette webinaret
Innvandrerkvinner i arbeidslivet 2022

Gjennomført

Innvandrerkvinner i arbeidslivet 2022

Arbeidslinjen er den viktigste integreringsarenaen i Norge. Det er gjennom arbeidslivet at mange integreres, skaper sosiale fellesskap, bygger nettverk og får mulighet til å leve frie og selvstendige liv.

Les alt om dette webinaret
Hvordan fikk Halden Kommune Norges laveste sykefravær? Smart sykefraværsarbeid i offentlig sektor.

Gjennomført

Hvordan fikk Halden Kommune Norges laveste sykefravær? Smart sykefraværsarbeid i offentlig sektor.

Dagskurs egnet for deg med økonomi- og personalansvar i det offentlige.

Les alt om dette webinaret
Ny som leder – Hvordan lykkes i ny lederjobb, og hvordan unngå fallgruvene

Gjennomført

Ny som leder – Hvordan lykkes i ny lederjobb, og hvordan unngå fallgruvene

Er du ny som leder og vil øke sjansen din for å lykkes? Har du ansvar for en ledergruppe?

Les alt om dette webinaret
Å bygge psykisk helse for ungdom

Gjennomført

Å bygge psykisk helse for ungdom

Et webinar for alle som arbeider tett med ungdom

Les alt om dette webinaret
Seksuelle overgrep mot barn

Gjennomført

Seksuelle overgrep mot barn

Margrete er en av Norges fremste eksperter på barn og unges seksualitet og på seksuelle overgrep mot barn.

Les alt om dette webinaret
Utviklingshemming og psykisk helse

Gjennomført

Utviklingshemming og psykisk helse

En praktisk fagdag for alle som arbeider med utviklingshemmede.

Les alt om dette webinaret
Basispakke demens

Gjennomført

Basispakke demens

Fem bolker a tre timer om det grunnleggende som du som helsearbeider trenger å vite om demens.

Les alt om dette webinaret
Tourettes syndrom i skolen

Gjennomført

Tourettes syndrom i skolen

Et webinar om tourette og tilrettelegging i skolen

Les alt om dette webinaret
Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Gjennomført

Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Hva hjelper? Og hva hjelper ikke?

Les alt om dette webinaret
Vold og aggresjon i skolen

Gjennomført

Vold og aggresjon i skolen

Trusler og vold oppleves som et økende problem i den norske skole.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om traumesensitiv omsorg

Gjennomført

Fagdag om traumesensitiv omsorg

En praktisk fagdag for alle som arbeider med traumebasert tilnærming.

Les alt om dette webinaret
Miljøarbeid under Koronapandemien

Gjennomført

Miljøarbeid under Koronapandemien

Et praktisk webinar om nye rammebetingelser i miljøarbeidet.

Les alt om dette webinaret
Autisme i skolen

Gjennomført

Autisme i skolen

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn med autisme i skolen

Les alt om dette webinaret
Barn i sorg og krise

Gjennomført

Barn i sorg og krise

Et praktisk webinar for alle som arbeider med barn.

Les alt om dette webinaret
Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Gjennomført

Fagdag om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker

Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold fra tjenestemottaker

Les alt om dette webinaret
Kroniske syke medarbeidere

Bestillingskurs

Kroniske syke medarbeidere

For alle personalmedarbeidere møter medarbeidere som har en kronisk sykdom eller er blitt alvorlig syk.

Les alt om dette kurset
Når det stormer mellom hjem og skole

Bestillingskurs

Når det stormer mellom hjem og skole

De fleste lærere møter fra tid til annen markante, og/eller krevende foreldre. Noen lærere har uheldige strategier i sitt møte med elevenes foresatte.

Les alt om dette kurset
Oppdagende skriving og lese- og skrivevansker

Bestillingskurs

Oppdagende skriving og lese- og skrivevansker

Webinardag med den etterspurte pedagogen Mari «BokstavMari» Lura Elvedahl.

Les alt om dette kurset
Sykefraværsoppfølging

Bestillingskurs

Sykefraværsoppfølging

Et webinar for alle som skal redusere sykefraværet

Les alt om dette kurset
Praktisk prosjektledelse - en innføring

Bestillingskurs

Praktisk prosjektledelse - en innføring

Prosjekt som arbeidsform. Struktur og planlegging. Prosjektgjennomføring. Hvordan håndtere og styre risiko i prosjekter?

Les alt om dette kurset
Styrketrening i kommunikasjon

Bestillingskurs

Styrketrening i kommunikasjon

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt?  Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Les alt om dette kurset
Jobbfrisk

Bestillingskurs

Jobbfrisk

Klokt sagt for jobbfrisk - ordene som reduserer sykefravær!

Les alt om dette kurset
Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

Bestillingskurs

Emosjonelt arbeid, selvivaretakelse og sykefravær

En fagdag for alle som har bruker, pasient, klient eller elevkontakt

Les alt om dette kurset
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Bestillingskurs

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

En praktisk fagdag med særlig fokus på internett-relaterte overgrep

Les alt om dette kurset
Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Bestillingskurs

Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing

Les alt om dette kurset
Slik presenterer du stoffet ditt

Bestillingskurs

Slik presenterer du stoffet ditt

ABC til digitale presentasjoner i koronaens tid, med triksene du vil ha nytte av også når vi kan møtes fysisk. Adrian Lund er blant landets beste til å presentere. Nå gir han sine beste tips.

Les alt om dette kurset
Interkulturell kommunikasjon

Bestillingskurs

Interkulturell kommunikasjon

Den etterspurte tolken, statsviteren og foredragsholderen Milica Javdan arrangerer interaktivt webinar om interkulturell kommunikasjon.

Les alt om dette kurset
Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Bestillingskurs

Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Den mangeårige pedagogen Merete Ovesen holder sammen med sin sønn Isak seminar om oppdragelse, om ADHD-diagnose og om mestring.

Les alt om dette kurset
Elever som strever

Bestillingskurs

Elever som strever

Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Les alt om dette kurset
Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

Bestillingskurs

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hvorfor de sliter. Og hvordan vi best kan forstå, hjelpe og støtte dem. Og hvilke redskaper og verktøy de trenger.

Les alt om dette kurset
Matematikk på hjemmebane

Bestillingskurs

Matematikk på hjemmebane

Webinar for deg som arbeider i skolen, med elever som sliter i mattefaget.

Les alt om dette kurset
Nye verktøy i karrieresamtalen

Bestillingskurs

Nye verktøy i karrieresamtalen

Vi er stolte og glade over å kunne lansere samarbeid med den internasjonalt anerkjente forskeren og praktikeren Julia Yates ved University of London. NB: På engelsk

Les alt om dette kurset
Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Bestillingskurs

Hvordan forebygge sykefravær - webinar

Det er ingenting som er så kostnads- og tidkrevende som sykefravær. Dette webinaret vil gi en innføring hvordan du praktisk kan jobbe med å få ned sykefraværet i din bedrift eller på din arbeidsplass.

Les alt om dette kurset

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk