Fagfokus er en kurs og konferansearrangør med sosial profil. Vi ønsker at våre arrangementer skal ende med bedre tjenester og endre veien videre for de som mottar tjenester. Enten det dreier seg om helse og velferdstjenester, eller utdanning.

På hovedkontoret

Tor

Tor

Digital markedsfører

Om Tor

Tor er sykepleier med erfaring hovedsaklig fra akuttmottak. Har siden 1997 produsert og driftet nettsider ved siden av arbeid. Nå har han ansvaret for digital markedsføring, SoMe, kundekontakt, systemutvikling+++

Knut Ivar

Knut Ivar

Prosjektleder

Om Knut Ivar

Knut Ivar er utdannet ergoterapeut, og har blant annet jobbet som boveileder. De siste femten år har han jobbet som journalist. Han har ved siden av jobb også erfaring som festival- og konsertarrangør.

Svend

Svend

Daglig leder

Om Svend

Svend er ergoterapeut med videreutdanning innen pedagogikk, rehabilitering og ledelse. Han har lang fartstid både innen somatikk og psykisk helse. De siste 15 årene har han arbeidet med ledelse innenfor attføring og habilitering. Har arbeidet utelukkende med kurs og konferanser siden 2015.

Lasse

Lasse

Prosjektleder

Om Lasse

Lasse Thuv-Slettli er utdannet lærer, med flere års pedagogisk erfaring blant barn og unge. Lasse er en allsidig, praktisk og teoretisk anlagt idealist. Han er blant annet opptatt av mat, gjenbruk, sirkulærøkonomi og fotball. 

Robert

Robert

Prosjektleder Sverige

Om Robert

Robert er var markedsansvarlig for Sverige. Har har lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, og har de siste årene ledet psykisk helsetjeneste i Gjerdrum kommune. Han har også jobbet lenge i Magelungen med problemstillinger knyttet til probleamtisk skolefravær.

Max

Max

Trivselsombud

Om Max

Max har ikke opparbeid seg noe særlig formell komptanse enda, men er innom titt og ofte for å laise opp steminga. Har er ikke særlig god til å lytte enda, men bidrar med godt humør og utrettelig interesse. 

Prosjektledere

Ingrid M. Bruun

Ingrid M. Bruun

Prosjektleder

Ingrid Bruun jobber som daglig leder  Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse (livshelse.no). Til tross for sin unge alder, har Ingrid flere års erfaring som foredragsholder, inspirator og konferansier. Uansett rolle og hatt - vet hun hvordan å engasjere både eldre og yngre publikum. 

I Fagfokus jobber hun både som konferansier og foredragsholder, samt prosjektleder innenfor ungdom- og psykisk helsefeltet. 

Kjartan Mølstrevold

Kjartan Mølstrevold

Prosjektleder

Utdannet sykepleier med videreutdanning i relasjonsarbeid og helseledelse. Har vært leder for aktivitetstilbud og ulike boliger innen psykisk helse i stavanger kommune i over 10 år. Er engasjert i recoveryarbeid og å legge tilrette for habilitering og rehabilitering. Er kreativ og jobber mye med motivasjon, innovasjon og videreutvikling innen psykisk helse. 

I Fagfokus bruker han sin innsikt til å sette sammen relevante og praksisrettede arrangementer innen psykisk helsefeltet. 

Sanjin Kazagic

Sanjin Kazagic

Prosjektleder

Sanjin er en løsningsorientert prosjektleder med variert og lang erfaring fra offentlig sektor. Han har en master i sosialantropoligi, samt en master i ledelse med fokus på IKT og innovasjon. 

Med bakgrunn fra både NAV, IMDI og fra politikk som leder av Grimstad Arbeiderparti, benytter han sin erfaring til å bygge konferanser for Fagfokus innen offentlig forvaltning. 

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

Rådgiver

Erlend R. Maagerø-Bangstad har en doktorgrad fra Universitetet i Sørøst-Norge, og arbeider til daglig som førsteamanuensis ved VID. Han har også vært leder i kommunale psykisk helsetjenester og ROP-tjenester, men har jobbet med utvikling av kompetansetiltak og undervisning av ansatte i tilnærming til vold og trusler. I Fagfokus har han en fri rådgiverstillling, der han leverer undervisning i arbeid i møte med vold og aggresjon.

Elin Risholt Korsveien

Elin Risholt Korsveien

Prosjektleder

Elin Korsveien jobber til vanlig som HMS-rådgiver, og bistår ulike bedrifter i å håndtere det vanskelige sykefraværet. Korsveien er utdannet fysioterapeut, og har som spesialfelt arbeid og helse. Hun har blant annet jobbet med tilbakeføring i jobb av arbeidstakere etter kreftbehandling og arbeidstakere med langvarig utmattelse av ulike årsaker. Hun har også mange års ledererfaring og har vært med på å snu et høyt sykefravær til rekordlavt på sin tidligere arbeidsplass. Hennes største interesse er menneskers atferd og mentale prosesser, dvs hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør.  I Fagfokus arbeider hun med konferanser og kurs i grenselandet helse/arbeidsliv.

Kjell Helge Kleppestø

Kjell Helge Kleppestø

Prosjektleder

Kjell Helge er cand.polit. med hovedfag pedagogikk. I 2021 tilsatt som direktør i CXS Nordic AS, leverandør av InFlow24/vip24, for bruk i karriereveiledning og HR.

Siden 2005 ansatt i Vestland Fylkeskommune (tidligere Hordaland fylkeskommune). Han har ledet karrieresenteret i fylkeskommunen siden 2010, og bygget opp fra starten både Karriere Hordaland og Karriere Vestland.


Kleppestø er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjenester i Norge, og har lenge arbeidet for å inkludere Utdanningsvalg i det. Han har omfattende erfaring fra systemarbeid med offentlige og private aktører på feltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Deltok i 2018 i Kompetanse Norge sitt oppdrag med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet.

Hos oss er han prosjektleder for Karriereveiledningskonferansen. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk